• Postup pri vybavovaní odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení

  Postup pri vybavovaní odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení

  Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje Zákon NR SR č.448/2008 Z.z o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov platného od 1.1.2009 (ďalej Zákon o sociálnych službách). Spoločnosť Casa Slovensko n.o poskytuje sociálne služby v dvoch zariadeniach. V zariadení v Bratislave, so sídlom Heydukova 14, pri celkovej kapacite 40 klientov poskytujeme […]

  Zobraziť viac: Postup pri vybavovaní odkázanosti na sociálnu službu v Zariadení pre seniorov a Špecializovanom zariadení
 • Kto je Dôverník v sociálnych službách

  Kto je Dôverník v sociálnych službách

  V zmysle §6 ods.3 písm. d) novely zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách má každý prijímateľ sociálnej služby/klient  právo určiť si dôverníka. Dôverníkom môže byť fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a s určením za dôverníka písomne súhlasí. Na určenie dôverníka sa nevyžaduje súhlas opatrovníka. Inštitút dôverníka má posilniť dodržiavanie základných ľudských práv a slobody prijímateľa sociálnej služby. […]

  Zobraziť viac: Kto je Dôverník v sociálnych službách
 • Čo zabaliť seniorovi do zariadenia

  Čo zabaliť seniorovi do zariadenia

  Prijatie seniora do zariadenia býva často skoro zo dňa na deň, preto sa na to dopredu radšej pripravte. Čo bude váš blízky v zariadení potrebovať? Okrem občianskeho preukazu, kartičky poistenca, zdravotnej dokumentácie s aktuálnym rozpisom liekov, je potrebné priniesť lieky a inkontinenčné pomôcky (ak ich klient používa) na jeden mesiac. Toaletné potreby na každodennú hygienu, sezónne oblečenie […]

  Zobraziť viac: Čo zabaliť seniorovi do zariadenia
 • Často kladené otázky

  Často kladené otázky

  Ohľadom voľného miesta v našom zariadení je možné informovať sa telefonicky, emailom alebo vyplnením kontaktného formulára na našom webe https://casa-sk.sk/kontakt/. 2. Aké náklady sú spojené so zariadením? (aká je výška platby za klienta?) Výška platby závisí od typu izby ( jednolôžková, dvojlôžková, trojlôžková ). V cene sú zahrnuté odborné činnosti, obslužné činnosti (ubytovanie a stravovanie), […]

  Zobraziť viac: Často kladené otázky
 • Ako pripraviť seniora na pobyt v zariadení

  Ako pripraviť seniora na pobyt v zariadení

  Príprava vášho blízkeho na pobyt v zariadení pre seniorov je dôležitý proces, ktorý môže pomôcť minimalizovať stres a uľahčiť prispôsobenie sa novému prostrediu. Tu sú niektoré tipy, ako pomôcť seniorovi pri príprave na tento prechod: Zabezpečte, aby bola celá táto príprava ladená s empatiou a starostlivým prístupom, pretože prechod do zariadenia pre seniorov môže byť […]

  Zobraziť viac: Ako pripraviť seniora na pobyt v zariadení
 • 3 kroky ako sa stať našim klientom

  3 kroky ako sa stať našim klientom

  Prevádzka Pezinok – tel. číslo : 0918 911 675, mail : infopk@casa-sk.sk Prevádzka Bratislava – tel. číslo : 0918 989 664, mail : infoba@casa-sk.sk Naši manažéri Vám  telefonicky, alebo mailovo poskytnú základné informácie o a dohodnú si s Vami osobné stretnutie a taktiež upresnia aké dokumenty je potrebné na stretnutie priniesť. 2.Na osobnom stretnutí  Vás detailne oboznámia s poskytovanými službami, […]

  Zobraziť viac: 3 kroky ako sa stať našim klientom
 • Adaptačný proces klienta v zariadení pre seniorov

  Adaptačný proces klienta v zariadení pre seniorov

  Adaptačný proces klienta v zariadení pre seniorov môže byť individuálny a ovplyvnený viacerými faktormi, vrátane osobných skúseností, zdravotného stavu, sociálnych interakcií a prostredia. Tu sú niektoré z aspektov, ktoré môžu ovplyvniť a charakterizovať adaptačný proces seniora v zariadení pre starších ľudí: 1. Zmeny v prostredí: 2. Zdravotné aspekty: 3. Sociálne interakcie: 4. Aktivity a programy: […]

  Zobraziť viac: Adaptačný proces klienta v zariadení pre seniorov

Spoznajte naše služby