Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Partneri

Partneri Casa Slovensko

Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám pomohli pri realizácii pilotného slovensko – rakúskeho sociálneho projektu, ktorého výsledkom bolo otvorenie zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia v Kučišdorfskej Doline v Pezinku.