Casa Bratislava

Poradenstvo a servis: Monika Krúpová

Telefon +421 918 989 664
E-Mail infoba@casa-sk.sk

Neobmedzené návštevy

Úradné hodiny: od 10:00 do 14:00 Hod.

Domov

Casa Bratislava prináša blízkosť vašich príbuzných. Poloha v centre Bratislavy dáva priestor zostať v známom prostredí. Ponúka bývanie v jedno- a dvojlôžkových izbách s bezbariérovými kúpeľňami. Záhrada prináša priestor na kľud a príjemné rozhovory.

Priestory a vybavenie

 • 16 jednolôžkových a 12 dvojlôžkových izieb
 • 2 domácnosti pozostávajúce z jedálne a obývacieho priestoru
 • Izba pozostáva: z nábytku, polohovateľnej postele, bezbariérovej kúpeľne, komunikačného systému na privolanie pomoci, TV signálu
 • Izbu si môžete zariadiť vlastným nábytkom
 • Záhrada
 • Wi-fi

Aktivity

 • Rôznorodá aktívna starostlivosť o seniorov
 • Hudba, kreatívne aktivity, pohyb, tréning pamäte, záhradné aktivity a mnoho iného
 • Podujatia, oslavy, spoločné výlety
 • Zohľadnenie individuálnych prianí
 • Animoterapia

Naše služby

Opatrovateľské

 • Dlhodobá starostlivosť pre všetky stupne odkázanosti
 • Paliatívna opatrovateľská starostlivosť
 • Práca s biografiou
 • Validácia
 • Bazálna stimulácia
 • Manažment rán
 • Fyzioterapeut

Podpora

 • Individuálna nepretržitá podpora vyškoleným opatrovateľským personálom
 • Zapojenie do bežného dňa na základe individuálnych želaní
 • Podpora pri kontakte s úradmi

Strava

 • Denné menu pripravované externou firmou, dodávané
 • Zohľadnenie želaní obyvateľov pri príprave denných menu
 • Zdravie podporujúva a vyvážená strava
 • Diabetické poradenstvo
 • Šetriaca a diabetická strava

Kooperácia

 • Všeobecný lekár 1x týždenne, odborní lekári na základe zdravotného stavu, 1x mesačne gerontopsychiater
 • Mobilný paliativný tím
 • Kaderníčka
 • Pedikér
 • Omše
 • Lekáreň
 • Dobrovoľníci

Spoznajte naše služby