Priestor pre komunitu
Priestor pre hodnotu.

Starostlivosť a opatera v zariadení

Náš komunitný model Casa predstavuje samostatný život v komunite. Pre našich obyvateľov vytvárame každodenný život v známom prostredí v domácej a rodinnej atmosfére. Umožňujeme život a bývanie v komunite a zároveň zachovanie priestor pre individualitu a súkromie.

Každodenný život

Naše zariadenia sa skladajú zo spoločenských priestorov a pohodlných izieb, ktoré ponúkajú možnosť oddychu. Týmto spôsobom spájame komunitný život s individuálnou potrebou sebaurčenia a súkromia. Naši zamestnanci sú úzko zapojení do každodenného života obyvateľov, čo umožňuje starostlivosť zameranú na človeka. Nevyhnutná starostlivosť ustupuje do úzadia a stáva sa diskrétnym sprievodom. Všetko vychádza z individuálnych potrieb obyvateľov

Individuálna podpora a starostlivosť v komunitách zariadení Casa ponúka priestor pre bezpečnosť.

Martina Stroblová
Štatutár organizácie

Domov a pocit pohody

Spoločenské priestory sú centrom spoločensko-komunitného života. Naši obyvatelia sú zapojení do každodenných činností: môžu pomáhať pri príprave jedál alebo sa zapojiť do iných činností, v závislosti od ich nálady a schopností. Posilňujeme pocit domova a pohody. Obyvatelia sú podporovaní byť sami sebou a prežívať prirodzenú každodennosť. V každom zariadení Casa je pestrá škála aktivít, ako sú šport a cvičenie, koncerty, popoludňajšie hry, exkurzie, maľovanie, ručné práce a trénovanie pamäti. Obyvatelia a zamestnanci spoločne organizujú oslavy výročí a sviatkov.

Zariadenia Casa

Zistite viac o našich zariadenie

Spoznajte naše služby