Casa-Bratislava-neobmedzene-navstevy
novy-web-slajder-vizual
Casa-Pezinok-web-slajder
Casa-Organizacia-web-slajder-3-A
casa-ako-zamestnavatel-banner-na-web-stranku

Zariadenie pre seniorov Casa Slovensko

Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie
ponúka klientom nadštandardné služby

Nezisková organizácia Casa Slovensko poskytuje svojim klientom v dvoch zariadeniach pre seniorov a špecializovaných zariadeniach v Bratislave a Pezinku odborné opatrovateľské a ošetrovateľské služby. Využívame know-how a skúsenosti rakúskej organizácie Casa Leben, ktorá prevádzkuje osem domovov dôchodcov pre ľudí odkázaných na pomoc a starostlivosť druhých vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Salzburgu. Okrem zabezpečenia nadštandardných služieb a individuálneho prístupu v moderne vybavených prevádzkach, sú našou prioritou inovácie a neustály rozvoj. Naším cieľom je priniesť na Slovensko alternatívne formy bývania pre seniorov.

 

 

Od 01.04.2022 sú návštevy v našich obidvoch zariadeniach opäť povolené neobmedzene, bez nahlasovania vopred a bez časového obmedzenia.

Jedinou podmienkou je nosenie respirátora v priestoroch zariadenia a použitie dezinfekcie pri vstupe.

Casa Slovensko

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie

Služby

Opatrovateľská činnosť

Ošetrovateľská činnosť

Sociálna rehabilitácia

Fyzioterapia

Doplnkové služby

 

Postaráme sa o vašich blízkych!

Život v Casa Slovensko