Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby
wp bb

Zariadenie pre seniorov Casa Slovensko

Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie
ponúka klientom nadštandardné služby

Nezisková organizácia Casa Slovensko poskytuje svojim klientom v dvoch zariadeniach pre seniorov a špecializovaných zariadeniach v Bratislave a Pezinku odborné opatrovateľské a ošetrovateľské služby. Využívame know-how a skúsenosti rakúskej organizácie Casa Leben, ktorá prevádzkuje osem domovov dôchodcov pre ľudí odkázaných na pomoc a starostlivosť druhých vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Salzburgu. Okrem zabezpečenia nadštandardných služieb a individuálneho prístupu v moderne vybavených prevádzkach, sú našou prioritou inovácie a neustály rozvoj. Naším cieľom je priniesť na Slovensko alternatívne formy bývania pre seniorov.

Casa Slovensko

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie

Služby

Opatrovateľská činnosť

Ošetrovateľská činnosť

Sociálna rehabilitácia

Fyzioterapia

Doplnkové služby

 

Postaráme sa o vašich blízkych!

Krátkodobé pobyty v Bratislave

V našom bratislavskom zariadení na Heydukovej ulici 14 ponúkame možnosť krátkodobých pobytov s cieľom zabezpečiť pacientom starostlivosť, ktorú potrebujú.
Krátkodobé pobyty sú vhodné na rekonvalescenciu pacientov po chirurgických zákrokoch, mozgových príhodách a infarktoch, pacientov vyžadujúcich zdravotnú starostlivosť alebo pacientov, ktorí sa potrebujú zotaviť z ochorenia Covid19.
Zavolajte nám na 0918 989 664 a dohodnite si s nami stretnutie! Radi vám pomôžeme!

2 % z dane

2 %  z vašich daní pre správnu vec

Prispejte k zvyšovaniu kvality života v zariadení pre seniorov

Získané financie nám pomáhajú pri denných aktivitách, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zlepšeniu kvality ich života.
Vďaka tejto pomoci sme mohli zabezpečiť:

  • 40 matracov
  • špeciálne stoly na asistované kŕmenie
  • hygienické vozíky pre opatrovateľov
  • vybavenie do rehabilitačných miestností
  • vybudovanie chladenia priestorov v Bratislave

Vďaka vašej pomoci môžeme napĺňať naše poslanie, ktorým je nielen odborne, ale aj s láskou a pochopením pomáhať starým ľuďom, ktorí to potrebujú.

Budeme veľmi vďační, ak sa rozhodnete darovať 2 % z dane práve nám.

 

Stiahnite si tlačivá na poukázanie 2 %  z dane:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

Údaje na našu neziskovú organizáciu sú:
Casa Slovensko n.o.
Heydukova 14
811 08 Bratislava

IČO: 45741140
DIČ: 2023787799

Ak zaškrtnete vo formulári pre poukázanie 2 % políčko, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane, budeme vedieť, kto nám daroval 2 % z daní a budeme sa vám môcť poďakovať. Za vašu pomoc vám zo srdce ĎAKUJEME!

Život v Casa Slovensko