Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby
2 % z dane

Zariadenie pre seniorov Casa Slovensko

Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie
ponúka klientom nadštandardné služby

Nezisková organizácia Casa Slovensko poskytuje svojim klientom v dvoch zariadeniach pre seniorov a špecializovaných zariadeniach v Bratislave a Pezinku odborné opatrovateľské a ošetrovateľské služby. Využívame know-how a skúsenosti rakúskej organizácie Casa Leben, ktorá prevádzkuje osem domovov dôchodcov pre ľudí odkázaných na pomoc a starostlivosť druhých vo Viedni, Dolnom Rakúsku a Salzburgu. Okrem zabezpečenia nadštandardných služieb a individuálneho prístupu v moderne vybavených prevádzkach, sú našou prioritou inovácie a neustály rozvoj. Naším cieľom je priniesť na Slovensko alternatívne formy bývania pre seniorov.

Casa Slovensko

Zariadenie pre seniorov

Špecializované zariadenie

Služby

Opatrovateľská činnosť

Ošetrovateľská činnosť

Sociálna rehabilitácia

Fyzioterapia

Doplnkové služby

 

Postaráme sa o vašich blízkych!

Krátkodobé pobyty v Bratislave

V našom bratislavskom zariadení na Heydukovej ulici 14 ponúkame možnosť krátkodobých pobytov s cieľom zabezpečiť pacientom starostlivosť, ktorú potrebujú.
Krátkodobé pobyty sú vhodné na rekonvalescenciu pacientov po chirurgických zákrokoch, mozgových príhodách a infarktoch, pacientov vyžadujúcich zdravotnú starostlivosť alebo pacientov, ktorí sa potrebujú zotaviť z ochorenia Covid19.
Zavolajte nám na 0918 989 664 a dohodnite si s nami stretnutie! Radi vám pomôžeme!

Život v Casa Slovensko