Často kladené otázky

 1. Ako zistím, či máte v zariadení voľné miesto?

  Ohľadom voľného miesta v našom zariadení je možné informovať sa telefonicky, emailom alebo vyplnením kontaktného formulára na našom webe https://casa-sk.sk/kontakt/.

  2. Aké náklady sú spojené so zariadením? (aká je výška platby za klienta?)

  Výška platby závisí od typu izby ( jednolôžková, dvojlôžková, trojlôžková ). V cene sú zahrnuté odborné činnosti, obslužné činnosti (ubytovanie a stravovanie), zdravotný balíček, záujmové činnosti a ďalšie činnosti (upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva). Cena zohľadňuje dotácie z MPSVR a VÚC.

  3. Aké aktivity čakajú na klientov?

  Snažíme sa vytvoriť aktivity, pri ktorých sa prihliada na individuálny prístup ku každému klientovi. Medzi naše aktivity patria pamäťové cvičenia, kognitívne cvičenia, muzikoterapia, fyzioterapia , prechádzky a výlety, spoločenské hry, animoterapia, sväté omše, pravidelné návštevy dobrovoľníkov – Červené nosy, narodeninové oslavy, kaderníčka, pedikér.

  Prehľad aktivít si môžete pozrieť na našom webe: https://casa-sk.sk/o-nas/novinky/

  4. Akí lekári navštevujú naše zariadenie?

  Naše zariadenia majú zmluvu s lekármi :

  • – MUDr. Elena Žigová, gerontopsychiatrička, ktorá zabezpečuje  u našich klientov kontinuálnu psychiatrickú liečbu
  • – MUDr. Mrocek, geriater a Mudr. Kvačala, všeobecný lekár, ktorí zabezpečujú riešenie bežných zdravotných problémov našich klientov

  Každý klient pri nástupe do zariadenia má možnosť prestupu k naším lekárom, čo uľahčuje pre klientov predpis liekov, odporúčaní pre lekárov špecialistov a rýchle riešenie zdravotných komplikácií..

  Zmluva s Nemocnicou Milosrdný Bratia Bratislava, nám umožňuje využívať odborné ambulancie na vyšetrenia našich klientov.

  5. Ako fungujú návštevy ?

  Svojich blízkych môžete navštevovať kedykoľvek. V našich zariadeniach máme neobmedzené návštevy pre všetkých rodinných príslušníkov a známych. Každý príbuzní dostane prístupový čip pre nepretržitú návštevu.

  6. Ako je zabezpečovaná strava?

  Strava pre našich klientov je rozdelená podľa jednotlivých diét a upravovaná podľa ich aktuálneho zdravotného stavu. Strava je zabezpečovaná dovozom našim overeným externým dodávateľom a naši klienti sa môžu na pravidelnej báze vyjadrovať k jej kvalite.

  7. Ako je zabezpečená údržba bielizne?

  Osobnú bielizeň našich klientov označíme a zabezpečujeme jej kompletnú údržbu  ( pranie, žehlenie, údržba ).

  8. Ako je vybavená izba?

  V našom zariadení máme jednolôžkové, dvojlôžkové a trojlôžkové izby. Každá izba je s bezbariérovou kúpeľňou a komunikačným systémom na privolanie pomoci. V izbe sa nachádza polohovateľná posteľ, nočný stolík, stôl, stolička, skriňa, TV signál, wifi.

  9. Môžem si doniesť vlastný nábytok do izby?

  Klienti majú možnosť dozariadiť si izbu vlastným nábytkom.

  10. Pre koho je zariadenie určené?    

  Naše zariadenia sú určené pre klientov v seniorskom veku s odkázanosťou na sociálnu službu v zariadení pre seniorov so stupňom odkázanosti 4.,5.,6. a v špecializovanom zariadení so stupňoch odkázanosti 5.,6.. Taktiež prijímame klientov bez odkázanosti ako samoplatcov.

  Spoznajte naše služby