3 kroky ako sa stať našim klientom

  1. V prípade záujmu o umiestnenie v jednom z našich zariadení kontaktujte manažérov sociálno-prevádzkového úseku jednotlivých prevádzok telefonicky, alebo cez formulár na našej webovej stránke.

Prevádzka Pezinok – tel. číslo : 0918 911 675, mail : infopk@casa-sk.sk

Prevádzka Bratislava – tel. číslo : 0918 989 664, mail : infoba@casa-sk.sk

Naši manažéri Vám  telefonicky, alebo mailovo poskytnú základné informácie o a dohodnú si s Vami osobné stretnutie a taktiež upresnia aké dokumenty je potrebné na stretnutie priniesť.

2.Na osobnom stretnutí  Vás detailne oboznámia s poskytovanými službami, procesmi a zložením personálu v našom zariadení. Ukážu Vám priestory a vybavenie zariadenia. Taktiež vysvetlia aké doklady a potvrdenia je potrebné pred nástupom zabezpečiť. V procese vybavovania potrebných dokladov sú Vám naši pracovníci k dispozícii a poradia čo, ako a kde vybaviť. Procesu vybavenia odkázanosti na soc. službu sa podrobnejšie venujeme v článku Ako vybaviť odkázanosť.

Po potvrdení Vášho záujmu o umiestnenie  a aktuálne voľného miesta v zariadení môžeme naplánovať príjem klienta. Manažéri prevádzok Vám poskytnú všetky formuláre, ktoré je potrebné k príjmu klienta priniesť, a tiež zoznam vecí, ktoré bude klient pri nástupe potrebovať.

3.V prípade, že v zariadení nemáme voľné miesto,  budete zaradený do evidencie žiadateľov. Databáza žiadateľov je vedená na každej prevádzke manažérom sociálno-prevádzkového úseku v elektronickej forme. Ak sa v zariadení uvoľní miesto a budete v poradí, upovedomíme Vás o možnosti nástupu.

Spoznajte naše služby