Priestor pre všímavosť.
Priestor pre hodnotu.

Život s demenciou

V starostlivosti a opatere starších ľudí je téma demencie súčasťou každodenného života. Preto je mimoriadne dôležité čeliť výzvam tohto ochorenia spoločne. Opatrujeme a staráme sa o dotknutých obyvateľov a zapájame aj ostatných obyvateľov a ich príbuzných.

Sústredenosť na človeka

Prístupy zamerané na človeka sa zameriavajú na jeho osobu a nie na chorobu. Prístup k starostlivosti a podpore zameraný na človeka je obzvlášť dôležitý pre ľudí s demenciou. Kvalita života ľudí s demenciou sa zlepšuje, keď posilňujeme existujúce zručnosti. To zahŕňa aj riešenie potrieb tu a teraz. Starostlivosť o klientov s demenciou je založená na teórii Toma Kitwooda (sociálny psychológ a psycho-gerontológ), ktorý svojou prácou výrazne pozitívne ovplyvnil starostlivosť o ľudí s demenciou.

Metódy a materiály

Pri starostlivosti a ošetrovaní ľudí s demenciou naši zamestnanci využívajú bazálnu stimuláciu, kinetiku a validáciu. Existuje množstvo pomôcok na aktivizáciu ľudí s demenciou, ktoré integrujeme do každodenného života v opatrovateľských domoch Casa. Pracujeme napríklad s bábikami pre demenciu, pieskovou terapiou prikrývkami proti demencii. Bábiky s demenciou alebo empatické bábiky posilňujú identitu a dodávajú pocit bezpečia. Pri pieskovej terapii tlak a váha plyšových psíkov naplnených pieskom spúšťajú na koži podnety, ktoré vedú k vzpriamenej polohe a pocitu pokoja. Prikrývky proti demencii (známe aj ako motorické prikrývky) podporujú obsadenie často nepokojných rúk a nácvik jemnej motoriky.

Gerontopsychiatria

Na tejto stránke sa dozviete viac o našom zameraní sa na gerontopsychiatriu.

Spoznajte naše služby