Manažment kvality

Casa predstavuje najvyššiu kvalitu v starostlivosti a ošetrovaní našich obyvateľov. Prostredníctvom metód a nástrojov, ktoré používame, zvyšujeme kvalitu života našich obyvateľov a zlepšujeme pracovné prostredie pre našich zamestnancov. Tím manažmentu kvality podporuje kolegov vo všetkých zariadeniach Casa.

Inovácie

Inovácie sú pre nás veľmi dôležité a sú zakotvené aj v riadení kvality. Digitalizácia je úzko spätá s inováciami – témou, ktorá je čoraz aktuálnejšia aj v opatrovateľstve. Elektronická dokumentácia či tablety na podporu trénovania pamäte a komunikácie našich obyvateľov sú súčasťou každodenného života v zariadeniach Casa.

Odbornosť

Odbornosť hrá dôležitú úlohu v riadení kvality. Profesionálna výmena, ďalšie vzdelávanie, pravidelné vyhodnocovanie status quo a široká škála odborných znalostí prinášajú našim obyvateľom úžitok každý deň.

Prax

Prakticky relevantné situácie sú interne a externe sledované a v prípade potreby zaškolený personál. To zvyšuje vnímavosť opatrovateľského a ošetrovateľského personálu a zvyšuje kvalitu života obyvateľov. Náš manažment kvality vníma a podporuje tímy v zariadeniach Casa usmerneniami, školeniami a pokynmi na praktické témy.

Zariadenia Casa

Zistite viac o našich zariadeniach Casa v Bratislave a v Pezinku.

Spoznajte naše služby