Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

rebranding

rebranding Dom Seniorov Pezinok na Casa Slovensko

Rebranding z Dom Seniorov Pezinok n.o. na Casa Slovensko n.o.

Touto cestou si Vám dovoľujeme oznámiť, že názov našej neziskovej organizácie sa od 15.11.2017 zmenil z pôvodného názvu Dom Seniorov […]
Čítaj viac