Svätá omša

,

Vďaka sestrám z Máriinej légie a pána farára, ktorý slúži Svätú omšu v našom zariadení v kaplnke, si môžu naši seniori naplniť svoje duchovné potreby a pripomenúť si kresťanské tradície.

Pravidelná svätá omša môže byť výbornou formou terapie a duchovnej podpory pre našich klientov. Účasť na spoločnej svätej omši vytvára priestor na komunitné stretnutie, seniori sa môžu cítiť súčasťou skupiny a zažívať spoločenstvo s ostatnými obyvateľmi zariadenia.

Môže byť táto časť terapeutická, pretože im umožňuje zastaviť sa, zhromaždiť myšlienky a nachádzať vnútorný pokoj.

Táto terapia je dostupná všetkým obyvateľom zariadenia.

Spoznajte naše služby