Pravidelné omše pre klientov

Omše v domove seniorov Casa Slovensko

Viera je dôležitou súčasťou života väčšiny našich klientov. Preto v našich domovoch pre seniorov pravidelne organizujeme omše, na ktorých sa klienti môžu aktívne zúčastniť.

Svätá omša v domove seniorov Casa Slovensko

Kaplnka v dome seniorov Casa Slovensko

Farár v domove seniorov Casa Slovensko na omši

Seniori na omši v domove seniorov

Spoznajte naše služby