Chránená dielňa Evenit

, , , , ,

Krásny prejav spolupatričnosti a pomoci prišiel z chránenej dielne Evenit, ktorej majiteľkou je pani Mária Hirnerová.

Podnet prišiel od pani Anky Jančurovej, ktorá má v našom zariadení mamičku. Svojpomocne nám ušili a odovzdali v závere minulého týždňa 100 kusov ochranných rúšok. Vyjadrujeme uznanie a veľkú vďaku za to, že myslíte na nás a našich seniorov práve v týchto chvíľach. Ďakujeme.

Spoznajte naše služby