Návšteva knižnice

,

Knižnice sú miestom pre stretnutia a vzdelávanie.

Pre seniorov sú výborným zdrojom informácií, zábavy a sociálneho kontaktu.

Prijali sme pozvanie z Malokarpatskej knižnice v Pezinku na výstavu fotografií, besedu a ukážku kníh.

Diskutovali sme o rôznych témach, životných skúsenostiach, ktorý klient čo čítal a ktorá kniha patrí medzi jeho najobľúbenejšie.

Veľmi pekne ďakujeme za príjemné popoludnie a kvetinový darček.

Spoznajte naše služby