Bratislava: 0918 989 664

Pezinok: 0918 911 675

MDŽ v Casa Pezinok

Medzinárodný deň žien v Casa Pezinok

Krásny medzinárodný deň žien želáme všetkým našim ženám, klientkam a kolegyniam v pezinskom zariadení. Počas MDŽ môžete ženám vo svojom okolí vyjadriť svoju lásku, úctu a obdiv.

MDŽ v domove seniorov
Nový príbeh života v dome seniorov
MDŽ v Casa Slovensko zariadenie Pezinok

Spoznajte naše služby