Marec mesiac knihy

,

Počas tohto mesiaca organizujeme s našimi seniormi rôzne aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť čítanie a literárnu kultúru. Tieto aktivity zahŕňajú diskusie o knihách, prednášky, tvorivé dielne, čítanie nahlas a návštevy knižníc.

V Malokarpatskej knižnici Pezinok si pre nás pripravili aktivity zamerané na kognitívne funkcie a prehliadku knižnice.

Veľmi pekne ďakujeme za krásne dopoludnie a milé darčeky.

Po návšteve knižnice sme sa zastavili v kaviarni na dobrú kávu.

Spoznajte naše služby