Hudobné vystúpenia v Bratislave

,

Ďakuejeme pani Jablokovej za krásny huslový koncert a prednes poézie našim seniorom.

MUZIKOTERAPIA je skvelým spôsobom, ako prispieť k celkovému zlepšeniu pohody seniorov.

Hudba má silný vplyv na emócie, pamäť, celkový psychický stav, kvalitu života a poskytuje príjemné zážitky.

Spoznajte naše služby