Priestor pre podporu
Priestor pre empatiu

Gerontopsychiatrická starostlivosť 

Geronto-psychiatrická starostlivosť sa týka starostlivosti a ošetrovania starších ľudí s duševnými chorobami so zameraním na ich terapiu. Zamestnanci Casa sú špeciálne vyškolení v oblasti geriatrickej psychiatrickej starostlivosti. Sú obzvlášť citliví v procese starostlivosti ľudí s geronto-psychiatrickými symptómami,  zaobchádzajú s nimi a podporujú príbuzných pri ich sprevádzaní.

Spoznajte naše služby