Fyzioterapia pre klientov v BA

fyzioterapia pre seniorov v Casa Slovensko

Jednou z mnohých zásad pre zachovanie kvality života seniora je podpora jeho sebestačnosti.

K tomu napomáha aj fyzioterapia, ktorá sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Fyzioterapeut spolupracuje s klientom, na základe klientových individuálnych ťažkostí vytvorí program na mieru, pričom cieľom tohto programu je čo najviac zachovať (prípadne obnoviť ak je to možné) funkčné schopnosti tela a pohyb.

V seniorskom veku sa podľa vedeckých štúdií často zvyšuje riziko straty rovnováhy, posturálnej stability. Do cvičebných jednotiek zahrňujeme nielen posilňovacie cviky na oslabené svalové skupiny, naťahovacie cviky na skrátené svalové skupiny ale taktiež posilňujeme schopnosť udržania balancie (rovnováhy) pri rôznych zmenách smeru pohybu a záťaže.

Fyzioterapia v dome seniorov Casa Slovensko

Fyzioterapia v domove seniorov Casa Slovensko

Fyzioterapia seniorov v Bratislave

Cvičenia so seniorom

Spoznajte naše služby