Fyzioterapia pre klientov v PK

Fyzioterapia pre seniorov v Casa Slovensko

Fyzioterapia u seniorov poskytuje nenahraditeľnú zložku ich života v zmysle udržania ich motorických a kognitívnych funkcií.  Klientom tak pomôžeme v dôležitých zručnostiach a schopnostiach ako:

  • – zlepšenie pohyblivosti,
  • – zvyšovanie obratnosti a kondície,
  • – vedenie k sebestačnosti,
  • – nácvik používania kompenzačných pomôcok,
  • – posilnenie oslabeného svalstva a uvoľnenie napätého svalstva,
  • – nácvik chôdze.

Rehabilitácia zahŕňa cvičenia ako cievna gymnastika, dýchacia gymnastika, posilňovacie a strečingové cvičenia, reedukáciu chôdze, či individuálne cvičenia na lôžkach pre ležiacich klientov. Klientom vieme ponúknuť taktiež liečebnú masáž a mäkké techniky s cieľom uvoľnenia svalstva a napätia v tkanivách. Čo takisto prispieva aj k zmierneniu bolesti.

Pravidelnosť rehabilitácií závisí najmä od zdravotného stavu klienta a je určená aj po vzájomnej dohode so zdravotným úsekom a rehabilitačného pracovníka s klientom a jeho rodinou.

Rehabilitácie realizujeme individuálne na izbách klientov, chodbách zariadenia či rehabilitačnej miestnosti a v prípade priaznivého počasia aj v exteriéri zariadenia.  Pri cvičení využívame rôzne rehabilitačné pomôcky či už pri cvičení v sede alebo v stoji pri rebrinách. Pri nácviku chôdze pre ľudí po ortopedických operáciách, mozgovo cievnych príhodách alebo s iným pohybovým deficitom využívame chodítko G aparát, ktorý pomáha udržiavať stabilitu klienta.

Spoznajte naše služby