Fašiangová zábava v Bratislave

,

Tanec, VEĽA VEĽA spievania, šišky, tradičná hudba, kostýmy a masky, ale hlavne výborná nálada v celom našom zariadení.

Hlavným bodom fašiangovej oslavy bolo nádherné vystúpenie Kremienok – detský folklórny súbor.

Ďakujeme.

Spoznajte naše služby