Ergoterapia

, ,

Pracovná terapia u seniorov.

Podporuje rozvoj telesných aj psychických funkcií, začlenenie jednotlivca do spoločnosti a prispieva tým k zvýšeniu kvality jeho života.

Cieľom ERGOTERAPIE je predovšetkým dosiahnutie sebestačnosti v bežných denných aktivitách a voľnočasových činnostiach.

Naše dámy sa vrátili do čias, keď si v záhradkách sadili a pestovali kvety. Výsadba kvetín je u nás neoddeliteľnou súčasťou jarných aktivít v obidvoch našich zariadeniach v Bratislave a v Pezinku.

Spoznajte naše služby