Corona vírus

Informácie ohľadne corona vírusu a prijaté opatrenia v Casa Slovensko

V rámci výnimočnej situácie, ktorá nastala vzhľadom k výskytu vírusu Corona Covid – 19, by sme vás chceli aj touto cestou informovať o najnovšej situácii v našich zariadeniach.

Zákaz návštev, ktorý trvá od 10. marca 2020 až do odvolania, vám žiaľ znemožňuje vidieť a navštevovať vašich najbližších. Vďaka štedrému daru od našich sponzorov máme k dispozícii tablety, prostredníctvom ktorých sa môžete so svojimi blízkymi spojiť cez aplikáciu Whatsapp.

Napriek ťažkej situácii sú všetci naši klienti v poriadku a starostlivosť o nich je zabezpečená.

Aktuálne fotografie z denných aktivít a zo života u nás počas karantény nájdete na našej FB stránke.

Krízový plán Casa Slovensko

Naši klienti i zamestnanci sú na corona vírus pravidelne 1-krát do týždňa testovaní antigénovými testami. O výsledkoch informujeme príslušné úrady, rodinných príslušníkov i verejnosť prostredníctvom našej FB stránky. Všetci zamestnanci nosia rúška a ochranné rukavice s cieľom predchádzať šíreniu ochorenia Covid 19 v zariadení pre seniorov, čo sa nám aj doposiaľ úspešne darí. Priestory pravidelne dezinfikujeme germicidným žiaričom. Germicídny žiarič alebo tiež germicídna UV lampa je špeciálna lampa, ktorá vyžaruje ultrafialové žiarenie v spektre C ( UVC ) s vlnovou dĺžkou 253,7 nm svetla. Používa sa pre sterilizáciu povrchov predmetov všade tam, kde je potrebné sterilné prostredie. Ide o vysoko kvalitný prístroj, ktorý patrí k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu.

Spoznajte naše služby