Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Školenie

Náš tím

Komunikačný workshop

V rámci ďalšieho vzdelávania zamestnancov sme sa zúčastnili komunikačného workshop-u v Modre. Okrem počasia, ktoré nám prialo, sme mali možnosť užiť si […]
Čítaj viac