Bratislava: 0918 989 664

Pezinok: 0918 911 675

Nové tablety

, , , ,

Ďalšie milé gesto v podobe dvoch tabletov pre obe naše zariadenia spravil pán Tomáš Zápražný.

Vcítil sa do potrieb a želaní našich seniorov a tak im (ale aj nám) spravil radosť práve týmito zariadeniami. Naši klienti tak v čase zákazu návštev môžu udržiavať vizuálny kontakt so svojimi najbližšími. Tiež môžeme pokračovať v on-line cestopisných prednáškach s našimi dobrovoľníkmi a plnohodnotne si tak vypĺňať čas. Za všetkých srdečná vďaka ?

Spoznajte naše služby