Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Aktivity

Záujmová činnosť a aktivity v dome seniorov

Klienti Casa Slovensko n.o. sa majú možnosť zapojiť do pravidelných aj jednorazových aktivít, ktoré starostlivo pripravuje inštruktorka sociálnej rehabilitácie.

Každý klient má pripravený individuálny plán, ktorého úlohou je nielenže dobre poznať sociálnu a zdravotnú anamnézu klienta, ale stanoviť si s ním aj konkrétne ciele, ktoré majú napomáhať klientovmu progresu a podporovať ho v prežití plnohodnotného a kvalitného života.

Rozvrh aktivít Casa Slovensko tu:

Aktivity pre imobilných, ležiacich klientov

Imobilným klientom sa venujeme individuálne, napríklad čítame knihy, rozprávame sa spolu, využívame aj muzikoterapiu či terapiu dotykom. Klienti sa tiež tešia externým návštevám canisterapeutov alebo clowndoctorov.

Komunikácia

Patria sem obľúbené aktivity ako cestovateľské pondelky, kedy s klientmi cestujeme po krajinách z celého sveta a preberáme dané kultúrne zvyky a tradície.

Zábavné posedenie s komunikáciou

Vždy na iné tematické celky, súčasťou sú v rámci zábavného programu aj hádanky, kvízy a hlavolamy.

Kino

Premietame si filmy a dokumenty, ktoré často súvisia s témami, ktoré sa aktuálne preberali na komunikácii.

Literárne besedy

Podľa okruhov tém, preberáme svetovú a slovenskú literatúru. Nadšenci umenia pera a slova sa spolu stretávajú a diskutujú o dielach známych spisovateľov a živote literárnych bohémov. Ak bolo nejaké dielo sfilmované, poobede si väčšinou klienti pozrú aj film.

Šikovné ruky

Cvičenie jemnej motoriky má veľký vplyv na funkčnosť, obratnosť a koordináciu prstov a rúk, čo úzko súvisí so sebaobsluhou a sebestačnosťou. Klientov motivujeme zábavnou formou k tomu, aby sa zapájali do aktivít, ktoré rozvíjajú nielen jemnú motoriku, ale socializujú klientov v rámci záujmových skupín a podnecujú ich ku vzájomnej komunikácii. Pri výrobe rôznorodých výtvorov z dielne ručných prác klienti zapájajú svoju fantáziu naplno.

Memory tréning

Memory tréningy a maľovanky pre dospelých zlepšujú a udržiavajú kognitívne schopnosti klientov. Krížovky, doplňovačky, hádanky a slovné cvičenia sú výborným spôsobom, ako si udržať svoje kognitívne schopnosti.

Muzikoterapia

Čo má spoločné muzika a medicína? Vo svojej podstate ide o liečebnú metódu, lebo hudba dokáže lepšie prenikať do hlbších vrstiev osobnosti ako hovorené slovo. Hudba ovplyvňuje také funkcie ako krvný tlak, rytmus srdca, dýchanie, svalové napätie a iné. Hudba je komunikačným nástrojom a v psychoterapii je liečebným prostriedkom. Na muzikoterapii klienti spievajú, hrajú na jednoduché hudobné nástroje a niekedy sa tešia z vydarenej karaoke show.

Výlety do blízkeho okolia

S klientmi robíme výlety do blízkeho okolia našim minibusom, ktorý má kapacitu 9 miest. Najčastejšie chodíme na Pezinskú Babu, alebo do zámockého parku v Pezinku. Aby sme predišli izolácii a umožnili pestré zážitky naozaj všetkým, ktorí tieto vychádzky zvládajú, chodia na výlety aj imobilní klienti. Benefit z takýchto výletov je ten, že u niektorých menej komunikatívnych klientov došlo k zlepšeniu ich komunikačných zručností a celkovo k vyššiemu záujmu o socializáciu v skupine. Vieme, že naše snahy aktivovať klientov, pri činnostiach na čerstvom vzduchu, v prírode sa vyplácajú. Každý aj malý pokrok na strane klientov sa počíta. Tieto výlety znamenajú pre klientov dôležité spestrenie ich života.

Výlety za kultúrou a zábavou

Klienti chodia na tieto výlety zväčša vo veľkých skupinách okolo 20 a viac ľudí, vrátane imobilných klientov. Na tieto výlety si prenajímame autobus. Sú to zväčša poldňové až skoro celodenné výlety, ktoré predstavujú dôležité spestrenie života našich klientov. V minulosti sme navštívili viac krát divadlá, napríklad v Bratislave, či v Trnave. Tiež sme boli v zoologickej záhrade v Hodoníne, navštívili sme hvezdáreň v Hlohovci, plavili sme sa loďou po Dunaji a v týchto aktivitách chceme pokračovať.

Priestor pre spiritualitu a duchovný rozmer

Klienti sa slobodne podľa svojho presvedčenia môžu rozhodnúť tráviť ľubovoľný čas v kaplnke, ktorá sa nachádza priamo v zariadení pre seniorov. Konajú sa v nej pravidelné modlitebné stretnutia, ktoré zabezpečujú dobrovoľníčky z Máriinej légie. Klienti majú možnosť chodiť na pravidelné sväté omše, ktoré slúži farár.

Canisterapia

Pri Animal-Assisted Activity sa vycvičený pes stáva terapeutickým prostriedkom, ktorý zvyšuje kvalitu života našich klientov. Je to zmena v zabehnutom spôsobe života. Pes sa venuje viacerým osobám a podnecuje u ľudí motiváciu k pohybu a prebúdza pozitívne emócie. Prítomnosť psa tiež podporuje komunikáciu medzi klientmi a je zdrojom relaxu. Hladkanie a maznanie sa so psom umožňuje klientom prežiť chvíle plné radosti a uvoľnenia. Canisterapia doslova otvára náruč a srdcia našich klientov, ktorí sú razom komunikatívnejší a aktívnejší.

Clowndoctors

Z občianskeho združenia Červený nos prichádzajú klientov potešiť svojim programom profesionáli, ktorí vedia liečiť humorom skôr narodených. Príbehy, pesničky, rozhovory, to všetko patrí do zábavného programu, ktorý očarí vždy všetkých zúčastnených. Prostredníctvom animácií nabitých fantáziou, motivujú našich klientov zapojiť sa do zábavy. Smiech je významným terapeutickým prostriedkom, lebo lieči dušu a prispieva k psychickej pohode každého z nás.

Narodeninové oslavy

Každý piatok pripravujeme klientom veľkú narodeninovú oslavu, na ktorej sa často zúčastňujú aj rodinní príslušníci. Nechýba výborná torta, darčeky, hudba, tancovanie a dobrá nálada.

 

A mnoho iných aktivít môžete sledovať aj na našom Facebooku:

https://www.facebook.com/casaslovensko/