Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Casa Bratislava

Dom seniorov Casa Bratislava

Zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie v Bratislave poskytuje krátkodobú i dlhodobú opatrovateľskú a ošetrovateľskú starostlivosť s kapacitou 40 lôžok. Našim klientom poskytujeme ubytovacie a stravovacie služby s 24-hodinovou odbornou starostlivosťou. Dom seniorov v Bratislave ponúka profesionálnu pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc a asistenciu.

Život na úrovni

Život u nás nekončí. Seniorom poskytujeme možnosti, ako plnohodnotne a aktívne prežiť svoj život. Vzhľadom na polohu zariadenia, situovaného priamo v centre mesta, majú klienti jedinečnú príležitosť pokračovať v zaužívanom spôsobe života. Ak im to zdravotný stav umožňuje, môžu ísť na kávu do obľúbenej kaviarne, či navštíviť kultúrne podujatie. Klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých, zabezpečujeme pestrý program s cieľom socializovať ich do skupín s podobnými záujmami. Okrem pravidelných denných aktivít a terapeutických techník organizujeme aj množstvo kultúrno-spoločenských aktivít a výlety. Výhodou pre rodiny našich klientov sú neobmedzené návštevné hodiny. Voľný vstup do budovy im zabezpečuje čipová karta.

Ubytovanie klientom zabezpečujeme v 1- a 2-lôžkových priestranných izbách s bezbariérovým prístupom. V každej izbe je moderne vybavená kúpeľňa so sprchou a WC. V izbách klientov sú elektrické polohovateľné lôžka, ktoré sú napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém. Klient si tak v prípade potreby dokáže jednoducho privolať pomoc, nielen z izby, ale aj kúpeľne. Všetky izby, ako aj spoločné a administratívne priestory, sú zariadené kvalitným moderným nábytkom. Vo vybavení izby nechýba skriňa, stôl so stoličkou a posteľ s nočným stolíkom. Každý klient si však svoje prostredie môže dozariaďovať vlastným nábytkom, technikou a doplnkami tak, aby sa u nás cítil naozaj ako doma. Telefónny a televízny signál a internet sú samozrejmosťou. Klienti sa stravujú v priestrannej jedálni, ktorá je vybavená špeciálne navrhnutými stolmi pre asistované kŕmenie.

Vo vnútrobloku sa nachádza priestranná terasa, ktorá klientom zabezpečuje možnosť posedieť si v príjemnom prostredí zelene a kvetinových záhonov.

Služby klientom

Sociálnu rehabilitáciu a záujmovú činnosť na dennej báze zabezpečuje sociálny pracovník. Venuje sa pracovnej, estetickej a zmyslovej terapii, precvičovaniu jemnej a hrubej motoriky, technikám na podporu reči, komunikácie a pamäti. Zároveň klientom zabezpečuje organizáciu voľného času. Inštruktor plánuje denné aktivity na základe potrieb a záujmov našich klientov. Okrem tvorivých činností, ako napr. kreslenie, maľovanie, vystrihovanie, sa klienti s obľubou venujú spoločenským hrám, čítaniu, počúvaniu hudby, ale aj cvičeniu, či online prednáškam na rôzne témy. V spolupráci s Bratislavským dobrovoľníckym centrom  a školami organizujeme skupinové i individuálne rozhovory mladých ľudí so seniormi na témy, ktoré sú im blízke.

V zariadení pôsobí fyzioterapeut, ktorého cieľom je zlepšiť pohyblivosť a kondíciu klientov, posilňovanie ochabnutého a uvoľňovanie napätého svalstva, nácvik chôdze. Pri rehabilitácii používame rôzne pomôcky, ktorých výber je prispôsobený individuálnym potrebách a schopnostiam každého klienta.

Dom seniorov v Bratislave v duchu svojej vízie garantuje individuálny prístup a poskytovanie komplexných sociálnych služieb spojených s dlhodobým pobytom, ako sú služby ubytovania, stravovania, opatrovateľské služby, služby všeobecného lekára a Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby (rehabilitácia, kaderník, pedikúra).

Robíme všetko pre to, aby sa naši klienti u nás cítili skutočne ako doma.