Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Casa Bratislava

Dom seniorov Bratislava – Casa Slovensko

Organizácia Casa Slovensko prevádzkuje v Bratislave na Heydukovej ulici zariadenie pre seniorov a špecializované zariadenie. Kapacita je 40 klientov s celodenným pobytom a 24 hodinovou odbornou starostlivosťou.

Ponúkame profesionálnu pomoc tým, ktorí sú z dôvodu veku, nepriaznivého zdravotného stavu a z toho vyplývajúcej sociálnej situácie, odkázaní na odbornú pomoc iných fyzických osôb.

Život na úrovni

Život u nás nekončí, lebo my žijeme heslom, že vek je len číslo. Seniorom poskytujeme možnosti ako plnohodnotne a aktívne žiť svoj život. Prostredníctvom pestrých kultúrnych programov socializujeme klientov do skupín s podobnými záujmami. Okrem pravidelných aktivít a terapeutických techník organizujeme aj množstvo kultúrno-spoločenských aktivít.

Ubytovanie klientom zabezpečujeme v 1-2 lôžkových priestranných izbách s bezbariérovými prístupmi. Každá izba má svoje vlastné samostatné sociálne bezbariérové zariadenie. V izbách klientov sú elektrické polohovateľné lôžka, ktoré sú napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém. Spoločné priestory, administratívne miestnosti a izby klientov sme zariadili novým a kvalitným nábytkom. V zariadení je dostupný telefónny a televízny signál a internet.

V zariadení je prístupná terasa s tichým posedením v zeleni, lavičky v kvetinových záhonoch a spevnená plocha so sedením.

Klientom Casa Slovensko garantujeme individuálny prístup a poskytovanie komplexných sociálnych služieb spojených s dlhodobým pobytom, ako sú služby ubytovania, stravovania, opatrovateľské služby, služby všeobecného lekára a Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, služby spojené s využívaním voľného času klientov a ďalšie doplnkové služby.

Snahou nášho ústretového, trpezlivého a príjemného personálu s profesionálnym prístupom je aktívne podporovať našich klientov.

Vízia

Našim cieľom je spokojnosť klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov. Spokojnosťou na všetkých stranách dosahujeme stabilitu organizácie, ktorá sa rozvíja a rastie na kvalitných a pevných základoch.
So svojimi dlhoročnými skúsenosťami za nami stojí materská organizácia Casa Leben im Alter. Sme inovatívni v poskytovaní služieb. Vyberáme si kvalitných dodávateľov. Načúvame spätnej väzbe zo strany klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov. Vytvárame procesy, vďaka ktorým sa zlepšujeme, aby sme poskytovali kvalitné služby ľuďom, na ktorých nám záleží. Chceme aby sa u nás klienti cítili ako doma. Preto k nim pristupujeme individuálne s rešpektom a úctou a vytvárame pre nich čo najviac zaujímavých kultúrnych, duchovných a sociálnych aktivít. Pravidelne školení zamestnanci im poskytujú profesionálnu starostlivosť na odbornej úrovni. Zamestnancom vytvárame príjemné pracovné prostredie, podporujeme ich a motivujeme ich v ich rozvoji.
Preferujeme otvorenú, priateľskú a neformálnu komunikáciu. Snažíme sa o zvýšenie povedomia o dôležitosti a narastajúcom význame práce v sociálnych službách. Chceme byť najlepší medzi poskytovateľmi sociálnych služieb.
Naša práca je našim poslaním.