Kaleido

Využitie virtuálnej reality (VR) v starostlivosti o seniorov s demenciou sa ukazuje ako perspektívne a inovatívne riešenie na podporu ich fyzickej, emocionálnej a kognitívnej pohody. Virtuálna realita môže ponúknuť niekoľko výhod pre seniorov s demenciou:

1.Terapeutické využitie: VR môže poskytovať terapeutické prostredie na zmiernenie stresu, úzkosti a depresie. Virtuálna realita môže imitovať príjemné a pokojné miesta, čo môže mať pozitívny vplyv na pocity seniorov.

2.Kognitívna stimulácia: Aplikácie VR môžu byť navrhnuté na stimuláciu pamäti, pozornosti a kognitívnych funkcií. Hry alebo aktivity v VR môžu byť prispôsobené na mieru potrebám seniorov s demenciou.

3.Virtuálne cesty a cestovanie: Vďaka virtuálnej realite môžu seniori „cestovať“ na miesta, ktoré už možno fyzicky navštíviť nemôžu. Virtuálne výlety môžu prinášať radosť a nové zážitky.

4.Sociálna interakcia: Virtuálna realita môže umožniť interakciu so vzdialenými rodinami alebo priateľmi prostredníctvom virtuálnych priestorov na komunikáciu.

5.Fyzická aktivita: Niektoré VR aplikácie sú navrhnuté tak, aby podporovali fyzickú aktivitu, napríklad jednoduché cvičenia alebo prechádzky virtuálnymi prostrediami.

Kaleido prináša zážitky presne na mieru potrebám a želaniam seniorov v spolupráci so sociálnym pracovníkom. Prechádzky lesom, relax na pláži, európske mestá so sprievodcom, koncert violoncella v barokovej záhrade alebo prehliadka galérie.

Je však dôležité si uvedomiť, že každý senior s demenciou je jedinečný, a nie všetci budú reagovať rovnakým spôsobom na virtuálnu realitu.

Spoznajte naše služby