Digitalizácia rodinnej starostlivosti o seniorov

Digitalizácia rodinnej starostlivosti o seniorov

Viete aké lieky užívajú vaši rodičia, kde chcú žiť vo vyššom seniorskom veku a kde majú uložené dôležité dokumenty?

Ak ste o ničom z toho ešte s rodičmi nehovorili, nie ste sami. Podľa prieskumu spoločnosti Care.com, až 54% ľudí, by radšej viedli rozhor so svojimi deťmi o sexe, ako s vlastnými rodičmi o otázkach ich zdravia, starostlivosti na konci života, poslednej vôli, či finančnom krytí na staré kolená.

Hovoriť s rodičmi vopred o starnutí a zmene ich životného štýlu, nie je ľahké. Ale hovoriť o tom, keď už čelíte akútnej situácii, ako napríklad následky pádu, či vážnej choroby, je takmer nemožné. Nečakajte, kým bude neskoro a pripravte sa na to.

Môžete využiť skúseností tých, ktorí cestou opatrovania starnúcich blízkych prešli, alebo ňou práve prechádzajú. Rozprávajte sa v rodine, poznajte potreby a želania vášho blízkeho seniora a zostavte si rodinný plán starostlivosti pre jeho dôstojné a spokojné starnutie s pomocou aplikácie SILVERGON careplan.

SILVERGON careplan je online sprievodcom a pomocníkom pre neformálnych opatrovateľov a ich rodiny pri starostlivosti o blízkych seniorov. Bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate, vám poskytne:

 • – informácie a vedomosti týkajúce sa jednotlivých aspektov neformálneho opatrovania a vhodných foriem pomoci pri zabezpečovaní starostlivosti o seniora,
 • – možnosť zostaviť si individuálny rodinný plán starostlivosti,
 • – on-line poradňu s odborníkmi v oblasti zdravia, psychológie, sociálnych služieb a fórum na výmenu skúsenosti,
 • – podporu pri vytvorení komunity na starostlivosť o seniora a medzigeneračnej solidarity v rodine,
 • – praktické nástroje na koordinovanie a zabezpečovanie každodennej starostlivosti:
  • – Osobná karta pomôže zhromaždiť na jednom mieste dôležité informácie ohľadne života seniora, jeho zvyklostí a potrieb, jeho zdravotného stavu i užívaných liekov.
  • – Kalendár aktivít umožní naplánovať konkrétnu aktivitu pomoci pre blízkeho.
  • – Zdieľanie jednotlivých informácií v rámci podporného tímu ušetrí čas a zabezpečí vzájomnú informovanosť a kontrolu nad starostlivosťou o seniora.

SILVERGON careplan vám zároveň pomôže zachovať si rovnováhu v živote a „nezblázniť sa“ pri riešení konfliktov medzi prácou, vlastnou rodinou a povinnosťami neformálneho opatrovateľa. 

Spoznajte naše služby