CRP prístroj

Prístroj na meranie hladiny C-reaktívneho proteínu (CRP), ktorý máme v našich dvoch zariadeniach, je užitočný z niekoľkých dôvodov:

1.Monitorovanie zdravia: Pravidelné monitorovanie hladiny CRP môže byť súčasťou celkového sledovania zdravia seniorov. Zvýšená hladina CRP môže signalizovať prítomnosť zápalového procesu, a tak umožniť časné odhalenie potenciálnych problémov.

2.Prevencia infekcií: V zariadeniach pre seniorov, kde je viacero ľudí žijúcich na jednom mieste, môže byť rýchla diagnostika infekcií dôležitá. Meranie hladiny CRP by mohlo prispieť k rýchlej identifikácii infekčných stavov a zavedeniu vhodných opatrení na prevenciu šírenia.

3.Podpora starostlivosti o chronické choroby: U seniorov s chronickými chorobami, ktoré sú často spojené s chronickým zápalom, môže sledovanie hladiny CRP poskytnúť informácie o priebehu choroby. To umožňuje lepšiu personalizáciu starostlivosti a prispôsobenie liečebného plánu.

4.Rýchla reakcia na zmeny zdravotného stavu: V zariadeniach pre seniorov by prístroje na meranie CRP mohli poskytnúť rýchlejšie informácie o eventuálnych zmenách v zdravotnom stave, čo umožní zdravotníckemu personálu okamžite reagovať a poskytnúť potrebnú starostlivosť.

5.Zvýšenie efektivity starostlivosti: Integrácia prístrojov na meranie CRP môže prispieť k celkovej efektivite starostlivosti o seniorov, umožňujúc personalizovaný prístup k zdravotnej starostlivosti a lepšie riadenie ich celkového zdravia.

SmartTester je profesionálny rýchly čítací prístroj pre analýzu CRP z kvapky krvi. Možno ho využívať aj pri lôžku klienta. Prístroj je vhodný na skríningové a diagnostické účely.

CRP prístroj nám ľahko odpovie na otázky, či sa v tele nachádza baktéria, alebo vírus. Behom 5 minút máme výsledok a vieme poskytnúť adekvátnu liečbu s ATB, alebo zistiť pri nízkej hodnote CRP, že antibiotika by boli pri vírusom ochorení nevhodné. CRP test z kvapky kapilárnej krvi je šetrný ku klientovi, ktorého nemusíme zaťažovať odberom venóznej krvi a čakať hodiny na výsledky.

SmartTester v Casa Slovensko

Spoznajte naše služby