Alzheimerova choroba

Alzheimerova choroba je progresívne neurodegeneratívne ochorenie mozgu, ktoré postihuje pamäť, kognitívne funkcie a schopnosti vykonávať každodenné úlohy. Toto ochorenie je najčastejšou formou demencie u starších ľudí. Hlavné príznaky Alzheimerovej choroby zahŕňajú:

 1. Problémy s pamäťou:
  • Oslabenie schopnosti pamätať si nové informácie a problémy s oživením starých spomienok.
 2. Problémy s kognitívnymi funkciami:
  • Postupné zhoršovanie schopnosti myslenia, porozumenia a riešenia problémov.
 3. Zmeny v správaní a nálade:
  • Náhle zmeny v správaní, nálade a osobnosti, vrátane nárastu úzkosti, depresie a nespolupráce.
 4. Problémy s rečou a komunikáciou:
  • Ťažkosti s nachádzaním správnych slov, chápaním reči a komunikáciou s ostatnými.
 5. Problémy s orientáciou v priestore a čase:
  • Znepokojenie v miestach, ktoré bývali známe, alebo strata schopnosti orientovať sa v čase.
 6. Strata schopnosti vykonávať jednoduché úlohy:
  • Postupné zhoršovanie schopnosti vykonávať bežné denné úlohy, ako je obliekanie sa, umývanie či príprava jedla.
 7. Zhoršená koordinácia pohybov:
  • Neschopnosť koordinovať pohyby, čo môže viesť k problémom s chôdzou a udržiavaním rovnováhy
 8. Výskum:
 9. V oblasti Alzheimerovej choroby prebieha neustály výskum, s cieľom lepšie porozumieť jej príčinám, diagnostike a liečbe.
 10. Sociálny vplyv:
 11. Alzheimerova choroba ovplyvňuje nielen jednotlivca, ale aj jeho rodinu a blízkych. Je dôležité byť informovaný o dostupných zdrojoch podpory a službách, ktoré môžu pomôcť rodinám, ktoré sa starajú o niekoho s touto chorobou.

Príčiny Alzheimerovej choroby nie sú úplne pochopené, ale zahrňujú genetické, environmentálne a životné faktory. Neexistuje liek na Alzheimerovu chorobu, ale existujú lieky a iné formy liečby, ktoré môžu pomôcť spravovať príznaky a spomaliť progresiu ochorenia. Okrem toho je dôležité poskytnúť podporu nielen pacientovi, ale aj jeho rodine a blízkym.

Spoznajte naše služby