Ako komunikovať s príbuzným s Alzheimerovou chorobou

Komunikácia s príbuzným, ktorý trpí Alzheimerovou chorobou, môže byť náročná, ale zároveň dôležitá pre zachovanie kvality ich života. Tu je niekoľko tipov, ako efektívne komunikovať s osobou, ktorá má Alzheimerovu chorobu:

 1. Poznajte ich pocity a potreby:
  • Snažte sa pochopiť ich emócie a potreby. Nepodceňujte ich pocit stratenosti a zmätku. Pozornosť a empatia môžu vytvoriť dôležitý základ pre komunikáciu.
 2. Vytvorte pozitívne prostredie:
  • Komunikujte v tichom a bezpečnom prostredí, kde sa môžu cítiť pohodlne. Minimalizujte rušivé faktory, ako je hluk a nepokoj.
 3. Používajte jednoduchý a jasný jazyk:
  • Vyjadrujte sa jednoducho a používajte krátke vety. Predstavte jednotlivé myšlienky postupne a dajte im čas na pochopenie a reakciu.
 4. Obracajte sa na nich menom:
  • Oslovujte ich menom a očami. Kontakt s očami môže vytvoriť dôležitý vizuálny kontakt a posilniť komunikáciu.
 5. Používajte nonverbálnu komunikáciu:
  • Nonverbálna komunikácia, ako je dotyk, úsmev alebo pokyn, môže byť rovnako dôležitá ako slová. Používajte tieto signály na prenášanie pozitívnych a podpôrných správ.
 6. Získať ich pozornosť:
  • Pred začatím konverzácie získať ich pozornosť. Môže to zahŕňať ľahký dotyk na rameno alebo jemné oslovovanie ich menom.
 7. Ponúknite pomoc pri vyjadrovaní sa:
  • Ak majú problémy s hľadaním správnych slov, môžete im pomôcť tým, že ich povzbudíte, aby použili iné formy vyjadrenia, napríklad gestá alebo obrázky.
 8. Buďte trpezliví:
  • Komunikácia môže byť pomalá a zložitá. Buďte trpezliví a vyhnite sa ponáhľaniu. Dajte im dostatok času na odpoveď a vyjadrte pochopenie.
 9. Zapojte ich do rozhovoru:
  • Zahrňte ich do rozhovoru otázkami, ktoré nevyžadujú komplikované odpovede. Týmto spôsobom môžu cítiť, že sú zapojení a dôležití.
 10. Sledujte ich reakcie:
  • Berte do úvahy neverbálne signály a sledujte, ako reagujú na rôzne druhy komunikácie. Prispôsobte svoj prístup na základe ich pohybov a reakcií.

Nezabudnite, že každý jednotlivec je odlišný, a teda môže reagovať na rôzne komunikačné metódy. Je dôležité byť flexibilný a prispôsobovať svoj prístup podľa potrieb a pohody osoby s Alzheimerovou chorobou.

Spoznajte naše služby