Deň s aktivitami

,

Pre seniorov existuje veľa možností športových a kultúrnych aktivít, ktoré sú vhodné a prispôsobené ich potrebám a schopnostiam.

Tieto aktivity môžu byť nielen fyzicky prospešné, ale aj sociálne a duševne stimulujúce.

Napríklad stolový tenis je menej náročný šport, ktorý môže byť hraný vo vnútri. Môže pomôcť zlepšiť ohybnosť a ovládanie rúk.

Pamäťové hry a hádanky sú aktivity zamerané na stimuláciu mozgu, môžu zahŕňať rôzne hry, hádanky alebo pamäťové cvičenia.

Spoznajte naše služby