Ados

Čo je to ADOS?

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre všetkých, ktorí potrebujú odbornú lekársku starostlivosť. Zdravotnícke výkony vykonáva odborne vyškolený personál priamo v našich zariadeniach Casa Slovensko n.o..

Sú to odborné výkony ako:

ošetrovanie rán a preležanín, podávanie infúzií, aplikácia injekcií, odbery biologického materiálu, podávanie klyzmy, cievkovanie, ošetrovateľskú hygienu a iné.

Kde poskytuje ADOS služby

V zariadeniach Casa Slovensko n.o. v Bratislave a Pezinku.

Ako to funguje?

Odborne vyškolené sestry z ADOS na základe odporúčania od praktického lekára alebo špecialistu poskytnú zdravotné výkony. Sestry navštevujú klientov v zariadení Casa Slovesnko n.o.. Klienti nemusia chodiť za týmito výkonmi k lekárovi, ale služby dostanú priamo u nás.

Pre koho je ADOS určený?

Pre všetkých, ktorí potrebujú odborné ošetrenie či zdravotnícke výkony, najčastejšie pacienti po hospitalizácii, chronicky chorí a pacienti v terminálnych štádiách.

Služby ADOS využívajú aj klienti zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, ktoré prevádzkuje Casa Slovensko n.o.. Klienti uzavrú s agentúrou dohodu o poskytovaní služieb.

Aby sme zabezpečili kontinuálnu starostlivosť, spolupracujeme s lekárom primárnej starostlivosti a s lekármi špecialistami, ktorí klientom tieto výkony indikujú.

Akú kvalitu dostanem?

Pracovníkmi agentúry sú špecializované sestry z ADOS, ktoré ukončili vyššie odborné vzdelanie a majú dlhoročnú prax. Podávajú vysoko kvalitné odborné výkony. Svojou odbornosťou ručia za kvalitu poskytovaných služieb. Sestry sú členmi a registrované v Komore sestier a pôrodných asistentiek a sústavne sa vzdelávajú.

Kto uhradí za služby ADOS

Klientom zdravotnej poisťovne UNION sú výkony hradené poisťovňou, klienti zdravotných poisťovní VZP a Dôvera si hradia výkony podľa platného cenníka.

Našou snahou je, aby sme boli v budúcnosti zazmluvnení aj s poisťovňami VZP a Dôverou.

Akékoľvek otázky k výkonom,  k preplateniu výkonov v zdravotnej poisťovni a k službám ADOS Vám radi zodpovieme.

Kontaktujte našu agentúru, povedzte aký máte zdravotný problém, poradíme vám ako ho riešiť.

Cenník Ados v Pezinku a Bratislave

ADOS_Cenník 01.05.2018 pre externych klientov

Spoznajte naše služby