Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Ados

ADOS

Čo je to ADOS?

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je tu pre všetkých, ktorí potrebujú odbornú lekársku starostlivosť. Zdravotnícke výkony vykonáva odborne vyškolený personál priamo v našich zariadeniach Casa Slovensko n.o..

 

Sú to odborné výkony ako:

ošetrovanie rán a preležanín, podávanie infúzií, aplikácia injekcií, odbery biologického materiálu, podávanie klyzmy, cievkovanie, ošetrovateľskú hygienu a iné.

Kde poskytuje ADOS služby

V zariadeniach Casa Slovensko n.o. v Bratislave a Pezinku.

Ako to funguje?

Odborne vyškolené sestry z ADOS na základe odporúčania od praktického lekára alebo špecialistu poskytnú zdravotné výkony. Sestry navštevujú klientov v zariadení Casa Slovesnko n.o.. Klienti nemusia chodiť za týmito výkonmi k lekárovi, ale služby dostanú priamo u nás.

Pre koho je ADOS určený?

Pre všetkých, ktorí potrebujú odborné ošetrenie či zdravotnícke výkony, najčastejšie pacienti po hospitalizácii, chronicky chorí a pacienti v terminálnych štádiách.

Služby ADOS využívajú aj klienti zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia, ktoré prevádzkuje Casa Slovensko n.o.. Klienti uzavrú s agentúrou dohodu o poskytovaní služieb.

Aby sme zabezpečili kontinuálnu starostlivosť, spolupracujeme s lekárom primárnej starostlivosti a s lekármi špecialistami, ktorí klientom tieto výkony indikujú.

Akú kvalitu dostanem?

Pracovníkmi agentúry sú špecializované sestry z ADOS, ktoré ukončili vyššie odborné vzdelanie a majú dlhoročnú prax. Podávajú vysoko kvalitné odborné výkony. Svojou odbornosťou ručia za kvalitu poskytovaných služieb. Sestry sú členmi a registrované v Komore sestier a pôrodných asistentiek a sústavne sa vzdelávajú.

Kto uhradí za služby ADOS

Klientom zdravotnej poisťovne UNION sú výkony hradené poisťovňou, klienti zdravotných poisťovní VZP a Dôvera si hradia výkony podľa platného cenníka.

Našou snahou je, aby sme boli v budúcnosti zazmluvnení aj s poisťovňami VZP a Dôverou.

Akékoľvek otázky k výkonom,  k preplateniu výkonov v zdravotnej poisťovni a k službám ADOS Vám radi zodpovieme.

Kontaktujte našu agentúru, povedzte aký máte zdravotný problém, poradíme vám ako ho riešiť.

Cenník Ados v Pezinku a Bratislave

ADOS_Cenník 01.05.2018 pre externych klientov