PK: +421 33 640 29 37
infopk@casa-sk.sk
BA: +421 910 842 162
infoba@casa-sk.sk

Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenia

Casa Pezinok
Casa Bratislava

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Pezinok