+421 33 640 29 37
info@casa-sk.sk

Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby
slide 02

Zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenia

Casa Pezinok

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Pezinok