Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Zariadenia pre seniorov a špecializované zariadenia

Casa Pezinok
Casa Bratislava

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti

ADOS Pezinok

Život v Casa