PK: +421 33 640 29 37
infopk@casa-sk.sk
BA: +421 910 842 162
infoba@casa-sk.sk

Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Partneri

Partneri Casa Slovensko

Ďakujeme našim partnerom, ktorí nám pomohli pri realizácii pilotného slovensko – rakúskeho sociálneho projektu, ktorého výsledkom bolo otvorenie zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia v Kučišdorfskej Doline v Pezinku.