Bratislava: 0918 989 664

Pezinok: 0918 911 675

Referencie

Referencie dom seniorov Pezinok – Bratislava

Ten, kto robí túto prácu má veľké srdce. Pre ľudí žijúcich tu, sú títo ľudia druhá rodina. Nech sa tu všetkým trávi jeseň života čo najlepšie.

Eva Evelin Nagyová

Vynikajúce zariadenie, krásne, čistučké, úžasný personál…

Renáta Krajčiová

Radosť tam pracovať!

Lýdia Hutirová

Bola so u Vás iba na vystúpení a milo prekvapená. Moderné zariadenie a čistota, nie len na chodbách, izbách, ale aj v srdciach personálu. Obdivujem každého, kto dokáže túto prácu. Klobúk dolu pred Vami.

Verona Komendová

Dovoľte, aby sme sa touto cestou poďakovali celému manažmentu a všetkým pracovníkom Casa Slovensko Bratislava za starostlivosť o nášho otca Júliusa Pavlisa počas jeho pobytu vo Vašom zariadení od prvého dňa až po ten posledný.

Obrovské ďakujem patrí každému jednému pracovníkovi za jeho profesionalitu, ľudský prístup, milé slová, pohladenie, ako aj manažmentu, ktorý nám maximálne vychádzal v ústrety.

Želáme Vám všetkým pevné zdravie a veľa energie, patrí Vám obrovský obdiv k Vašej práci, ktorá nie je absolútne ocenená.

Zariadenie Casa Slovensko môžeme odporúčať všetkým, ktorých rodinní príslušnici takúto pomoc potrebujú.

rodina Pavlisová

Spoznajte naše služby