Vízia

Vízia organizácie Casa Slovensko

Našim cieľom je spokojnosť klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov. Spokojnosťou na všetkých stranách dosahujeme stabilitu organizácie, ktorá sa rozvíja a rastie na kvalitných a pevných základoch. So svojimi dlhoročnými skúsenosťami za nami stojí materská organizácia Casa Leben im Alter. Sme inovatívni v poskytovaní služieb. Vyberáme si kvalitných dodávateľov. Načúvame spätnej väzbe zo strany klientov, ich rodinných príslušníkov a zamestnancov. Vytvárame procesy, vďaka ktorým sa zlepšujeme, aby sme poskytovali kvalitné služby ľuďom, na ktorých nám záleží. Chceme aby sa u nás klienti cítili ako doma. Preto k nim pristupujeme individuálne s rešpektom a úctou a vytvárame pre nich čo najviac zaujímavých kultúrnych, duchovných a sociálnych aktivít. Pravidelne školení zamestnanci im poskytujú profesionálnu starostlivosť na odbornej úrovni. Zamestnancom vytvárame príjemné pracovné prostredie, podporujeme ich a motivujeme ich v ich rozvoji. Preferujeme otvorenú, priateľskú a neformálnu komunikáciu. Snažíme sa o zvýšenie povedomia o dôležitosti a narastajúcom význame práce v sociálnych službách. Chceme byť najlepší medzi poskytovateľmi sociálnych služieb. Naša práca je našim poslaním.