Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

úrad pre komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Návšteva komisárky

Dňa 21. 2. 2018 nás navštívila JUDr. Zuzana Stavrovská- komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Pani komisárku sme oboznámili s […]
Čítaj viac