Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Návšteva zo Stiftung Liebenau

Návšteva z nadácie Stiftung Liebenau

V Dome Seniorov Pezinok sme mali tú česť dňa 21.09.2017 privítať 11 členov správnej a dozornej rady našej zakladateľskej organizácie […]
Čítaj viac