Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Naše projekty

Sociálne projekty Casa Slovensko

Organizácia Casa Slovensko n.o. chce v najbližších rokoch vyuzit naše know-how a pôsobenie v sociálnych službách do ďalších lokalít na Slovensku. V pláne je výstavba ďalších zariadení pre seniorov v mestách a obciach, kde je po týchto službách dopyt a sú tam vytvorené podmienky pre výstavbu. Pripravujeme tiež poskytovanie novej služby, ktorá bude zameraná na monitorovanie a signalizáciu pomoci pre ľudí so zdravotným postihnutím bez obmedzenia veku a seniorov.

 

Veríme, že sa už čoskoro etablujeme aj v ďalších lokalitách na Slovensku.