Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

História

História Casa Slovensko

2019 – Otvorenie nového zariadenia v Bratislave

Od 01.01.2019 sme otvorili ďalšie zariadenie Casa Slovensko n.o. Kapacita zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia je 40 klientov s celoročným pobytom a 24 hodinovou odbornou starostlivosťou. Dosiahli sme obsadenosť 97%. Od roku 2019 poskytujeme v Bratislave na Heydukovej ulici 14 kvalitné a nadštandardné sociálne služby.

2017 – Rebranding na Casa Slovensko

Rozhodli sme sa rozširovať naše aktivity aj v ďalších regiónoch. Keďže pôvodný názov Dom Seniorov Pezinok n.o. nevystihoval podstatu komplexnosti služieb, pristúpili sme k zmene názvu na Casa Slovensko. Čerpáme zo skúseností našich zakladateľov, pokračujeme v ich hodnotách a priniesli sme na Slovensko zmenu v poskytovaní kvalitných sociálnych služieb.

2016 – Služba ADOS

V septembri 2016 sme rozšírili naše služby o agentúru ADOS. Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti je jedným z krokov skvalitňovania našich služieb a zdravotnej starostlivosti v zariadení Domu Seniorov Pezinok. Služby agentúry využívajú klienti Domu Seniorov Pezinok a obyvatelia Pezinka, Bratislavy a okolia. ADOS poskytuje komplexnú, odbornú ošetrovateľskú starostlivosť odborne vyškoleným personálom priamo u vás doma, vo vašom byte či dome.

2015 – Vlastník Casa Leben im Alter

V roku 2015 sa Casa Leben im Alter stala 100 % vlastníkom Domu Seniorov Pezinok n.o.

2014 – Otvorenie Domu Seniorov Pezinok n.o.

01.01.2014 sme otvorili Dom Seniorov Pezinok n.o. Kapacita zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia je 78 klientov s celoročným pobytom a 24 hodinovou odbornou starostlivosťou. Koncom roka sme dosiahli obsadenosť 97%. Od roku 2014 poskytujeme v Pezinku, Kučišdorfskej doline 6 kvalitné a nadštandardné sociálne služby.

2013 – Vstup Casa Leben im Alter do projektu

V roku 2013 vstúpila Casa Leben im Alter do spoločného projektu so slovenským partnerom. Rekonštruovali hotel ISTOTA na zariadenie pre seniorov a založili organizáciu Dom Seniorov Pezinok n.o. Cieľom bolo priniesť na Slovensko nové štandardy a spôsoby v poskytovaní starostlivosti o seniorov na európskej úrovni. Rakúska spoločnosť Casa Leben im Alter má dlhoročné skúsenosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb už viac ako 10 rokov prevádzkuje 6 zariadení vo Viedni a okolí.