Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Manažment

Manažment Casa Slovensko n.o.

Ing. Martina Stroblová

štatutár

tel.:+421 917 384 706

stroblova@casa-sk.sk

Katarína Prónayová

regionálny manažér

Tel.: +421 918 989 375

pronayova@casa-sk.sk

Ivana Bojdová

manažér kvality a inovácií

Tel.: +421 0948 135 266

bojdova@casa-sk.sk