Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

2% z dane

Ako nás môžete podporiť

Prečo darovať 2% z dane?

Sú to iba 2% z Vašich daní, ale pre nás je to veľký dar od Vás.
Pomáhajú nám pri denných aktivitách, ktoré vedú k spokojnosti našich klientov a k zlepšeniu kvality ich života.
Vaše príspevky nám pomáhajú plniť naše poslanie, ktorým je nielen odborne, ale aj s láskou a pochopením pomáhať starším ľuďom, ktorí to potrebujú.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli darovať 2% práve nám. Na ich poukázanie pre našu organizáciu, je potrebné vyplniť tieto tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Potvrdenie o zaplatení dane z prijmov zo závislej činnosti

Údaje na našu neziskovú organizáciu sú:
Casa Slovensko n.o.
Heydukova 14
811 08 Bratislava

IČO: 45741140
DIČ: 2023787799

Budeme veľmi radi, ak zaškrtnete vo formulári pre poukázanie 2 % políčko, že súhlasíte so zaslaním údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane. V takom prípade budeme vedieť, kto nám daroval 2 % z daní a budeme sa Vám môcť poďakovať. Tím Casa Slovensko n.o.