Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Krátkodobé pobyty

sestricka so seniorkou

Zavolajte nám na tel. č. 0918 989 375. Radi vám pomôžeme!

Krátkodobé pobyty v Casa Bratislava

Zdravotná a sociálna starostlivosť na jednom mieste

Súčasná nepriaznivá situácia na Slovensku má negatívny dopad predovšetkým na rezort zdravotníctva. Nakoľko sú nemocnice nastavené na maximálnu reprofilizačnú kapacitu, ktorá bola už dávno  prekročená, nedisponujú s voľnými lôžkami pre pacientov s inými diagnózami, ako Covid19. Nakoľko nám to naše kapacity umožňujú, v našom bratislavskom zariadení sme vyčlenili 1-lôžkové izby na krátkodobé pobyty.  Naším cieľom je zabezpečiť pacientom starostlivosť, ktorú potrebujú. Krátkodobé pobyty sú vhodné na rekonvalescenciu pacientov po úrazoch, chirurgických zákrokoch, pri zotavovaní sa z ochorenia Covid 19 alebo pacientov vyžadujúcich sústavnú lekársku starostlivosť.

Okrem komplexnej opatrovateľskej a sociálnej starostlivosti zabezpečujeme pre našich klientov ošetrovateľskú starostlivosť. Klientov navštevujú lekári priamo v našom zariadení (geriater-internista, obvodný lekár, psychiater a urológ). V prípade potreby vyšetrenia u iného odborníka využívame prednostne ambulancie v nemocnici u Milosrdných bratov, kde sprevádzajú klientov naši zamestnanci.

Ak hľadáte pre svojich blízkych krátkodobé ubytovanie s odbornou zdravotnou starostlivosťou, u nás ste na správnom mieste.

Dôležité informácie ku krátkodobým pobytom:

• min. doba pobytu je 7 dní
• prijatie musí byť schválené hlavnou sestrou
• ubytovanie v 1-lôžkových izbách
• podmienkou prijatia je negatívny PCR test. Po prekonaní ochorenia Covid 19 musí prejsť 20 dní od diagnostiky a pacient musí byť bez príznakov.
• pri pobytoch kratších ako 1 mesiac sa za pobyt platí vopred (nie je nutná zábezpeka)
• pri pobytoch dlhších ako 1 mesiac je nutné uhradiť zábezpeku a depozit

Pacient sa po podpísaní zmluvy stáva našim klientom a môže využívať všetky poskytované služby. V prípade záujmu klientovi radi zabezpečíme aj fakultatívne služby, ako napr. zabezpečenie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky, pedikúra, manikúra, kadernícke služby a iné podľa individuálnych požiadaviek klientov.

Krátkodobé pobyty

65,75 eur/deň V cene je zahrnuté ubytovanie, strava, obslužné činnosti, ako hygiena, obliekanie, podávanie liekov.

Pomoc pri odkázanosti

Pri všetkých činnostiach vyžadujúcich pomoc pri odkázanosti klientom poskytujeme 24-hodinovú komplexnú starostlivosť, ktorú vykonávajú odborne vzdelané, príjemné a vľúdne zdravotné sestry a opatrovateľky.

Ošetrovateľská starostlivosť

Klienti zariadenia majú zabezpečenú pravidelnú ošetrovateľskú a zdravotnú starostlivosť priamo v zariadení. V spolupráci so zmluvným lekárom a odbornými lekármi (neurológ, chirurg, internista, urológ, psychiater, diabetológ, oftalmológ, stomatológ a iní) zabezpečujeme lekárske vyšetrenia, predpisovanie a dodanie liekov, zdravotných pomôcok a zdravotnej kozmetiky. Pri zabezpečovaní ošetrovateľskej starostlivosti pre našich klientov spolupracujeme s Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Ubytovanie

Pre klientov je ubytovanie zabezpečené v 1-lôžkových priestranných izbách s bezbariérovým vstupom, so samostatnými sociálnymi zariadeniami. Každé lôžko je napojené na najmodernejší nemocničný komunikačný systém. Štandardom sú polohovateľné matrace s antidekubitnými matracmi. Izby sú zariadené novým, kvalitným nábytkom s dôrazom na estetiku a funkčnosť. Klientom sú k dispozícii aj ďalšie priestory zariadenia, ktorými sú spoločenská miestnosť s knižnicou, televíziou a internetom, miestnosť pre aktivačnú terapiu a záujmovú činnosť a kaplnka. Klienti môžu na svoje voľno-časové aktivity využívať terasu vo vnútrobloku.

Stravovanie

Poskytujeme stravu 5 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant a večera) v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klienta.

Ďalšie služby

Súčasťou nášho tímu je fyzioterapeutka, ktorá sa každému klientovi na základe stanovených cieľov individuálne venuje. Inštruktor sociálnej rehabilitácie zabezpečuje voľnočasové aktivity na dennej báze pre aktívnych i ležiacich klientov. Spolupracujeme aj s dobrovoľníkmi, ktorí nám v súčasnej dobe sprostredkúvajú hudobné, filozofické a cestovateľské zážitky cez online spojenie.

Keďže počas platných hygienických opatrení nie je možné v súčasnosti navštevovať blízkych, umožňujeme rodinám video hovory cez smartfón, či tablet, kde sa môžu navzájom vidieť a počuť.

Atmosféru z nášho zariadenia môžete načerpať na našom FB profile Casa Slovensko.