Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Náš tím

Tím Casa Pezinok

Ing. Martina Stroblová

riaditeľka

Tel.: +421 917 529 026

stroblova@casa-sk.sk

Lic. Rastislava Kobzová

manažér sociálno-prevádzkového úseku

Tel.: +421 33 640 2937

+421 918 911 675

kobzova@casa-sk.sk

Jozef Baxa

technik

Tel.: +421 918 746 099

baxa@casa-sk.sk