Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Náš tím

Tím Casa Pezinok

Katarína Prónayová

regionálny manažér

Tel.: +421 918 989 375

pronayova@casa-sk.sk

Ing. Andrea Murati

manažér sociálno-prevádzkového úseku

Tel.: +421 33 640 2937
+421 918 911 675

murati@casa-sk.sk

Marcel Poláček

manažér opatrovateľského úseku

Tel.: +421 948 690 396

koordinator.pk@casa-sk.sk

Alica Polčicová

manažér ošetrovateľského úseku

Tel.: +421 917 529 049

polcicova@casa-sk.sk