Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Aktivity klientov

Červené nosy

Muzikoterapia

Výlety

Tréning mozgu

Šikovné ruky

Canisterapie

Oslavy a vystúpenia