Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Školenia

Školenia zamestnancov Casa Slovensko

Staráme sa o kontinuálne vzdelávanie personálu Casa Slovensko n.o. a realizujeme pravidelne školenia na zvýšenie odbornosti a kvalifikácie našich zamestnancov, čo sa odráža na kvalite poskytovaných služieb.

Pravidelné porady či teambuldingy, predstavujú priestor pre spoločnú diskusiu aj na pracovné témy akými sú poskytovanie služieb a pracovné procesy. Zamestnanci tak majú možnosť ovplyvniť svojimi podnetmi chod zariadenia.

Vytvárať na pracovisku príjemnú atmosféru je pre nás veľmi dôležité. Napríklad aj formou benefitov, ako je zorganizovanie návštevy divadla, čím podporujeme a utužujeme náš pracovný tým, ktorý je momentálne už dlhodobo stabilný a ktorý sa s láskou stará o klientov a zabezpečuje nepretržitý chod služieb v zariadení.

Absolvované školenia
– Komunikačný tréning – aj máj a jún október 2017
– Etika v ošetrovateľstve/opatrovateľstve a vzťahy na pracovisku február 2017
– Validácia v opatrovateľskej starostlivosti podľ Naomi feil december 2016
– Train to Care – zdravá výživa seniorov december 2016
– Komunikácia a starostlivosť o osoby trpiace demenciou – Validácia december 2016
– Konflikty v opatrovaní a ich riešenia december 2016
– Moderné riadenie, vedenie zamestnancov a ich motivovanie december 2016
– Microsoft Excel pre pokročilých december 2016
– Ošetrovanie rán november 2015
– Nemôžete nekomunikovať november 2015
– Poslanie opatrovať jún 2015
– Inkontinencia a s tým súvisiace pomôcky jún 2015
– Manipulačné techniky aj s nácvikom používania pomôcok apríl 2015
– Bazálna stimulácia marec 2015
– Diabetes Millitus – cukrovka január 2015