Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Náš tím

Tím Casa Bratislava


Katarína Prónayová

regionálny manažér

Tel.: +421 918 989 375

pronayova@casa-sk.sk


Klaudia Sedláková

manažér opatrovateľského úseku

Tel.: +421 905 235 774

sedlakova@casa-sk.sk


Mgr. Veronika Koníková

manažér sociálno-prevádzkového úseku

Tel.: +421 918 989 664

konikova@casa-sk.sk


Veronika Fuchsová

manažér ošetrovateľského úseku

Tel.: +421 905 234 704

fuchsova@casa-sk.sk