Odborná starostlivosť
Ľudský prístup
Kvalifikovaný personál

Komplexné sociálne služby

Náš tím

Tím Casa Bratislava


Katarína Prónayová

regionálny manažér

Tel.: +421 918 989 375

pronayova@casa-sk.sk


Mgr. Eva Sopiaková

manažér sociálno-prevádzkového úseku

Tel.: +421 918 989 664

sopiakova@casa-sk.sk

Aneta Piskurová

manažér opatrovateľského úseku

Tel.: +421 905 235 774

koordinator.ba@casa-sk.sk


Margita Martinková

manažér ošetrovateľského úseku

Tel.: +421 905 234 704

vrchnasestra.ba@casa-sk.sk